97% van de bezoekers aan Rotterdam Centraal beoordeelt ons met een 7 of hoger...

De ambitie:
Hoe zorgen we samen ervoor dat 72,5% ons een 8 of hoger geeft?

ALGEMEEN BEELD

Het lijkt heel logisch om je collega's te kennen, om te weten wie er in welke winkel staat en vragen van reizigers te kunnen beantwoorden. Tijdens de verschillende workshops werd vaak benoemd dat het ontzettend waardevol is om tijdens de workshops kennis met elkaar te maken en ervaringen uit te wisselen. Het lijkt vaak zo logisch dat iedereen die op Rotterdam Centraal werkt, de ins en outs van het station kent, de reizigers gaan daar zeker vanuit... de werkelijkheid is echter wel anders. Het was enorm waardevol om met elkaar op safari te gaan. Kijken door de ogen van de gast en je verwonderen was de opdracht. Hoe gastvrij vinden we het zelf?

HET PROGRAMMA

De workshop bestond uit diverse onderdelen:

Introductie

 • Wat is gastvrijheid? Aan de hand van het gastvrijheidsmodel en de klantbehoefte piramide
 • Wat is de toegevoegde waarde voor ons? betekenis geven van de begrippen aan de eigen situatie


Op safari!

 • Met een opdracht en zakgeld in de hand op zoek naar de beleving op Rotterdam Centraal
 • Nabespreking en reflectie


Klantreizen

 • Introductie in het begrip klantreizen (customer journey), persona's en interactiemomenten
 • Hoe kunnen we actief bijdragen aan de beleving? Binnen eigen cirkel van invloed...
 • Verbeterpunten en tips en tricks


Afsluiting


De tips en tricks uit de diverse workshops geven we hieronder weer


TIPS & TRICKS


Hoe zijn de workshops ervaren en beoordeeld?

De sfeer die heerste tijdens de trainingen was super positief. De deelnemers gaven aan dat de sfeer goed was en de inhoud relevant.

We hebben in 5 workshops 85 collega's mogen ontmoeten.

WIJ VROEGEN:

Waar ben je enthousiast over?

 • De groepsinteractie door diverse samenstelling, mix van theorie en praktijk, goede afwissling, duur van de workshopDe gesprekken, uitleg en het samen naar buiten gaan het CS op een andere manier te ervaren
 • Theorie in combinatie met het veld in gaan/op safari gaan
 • Kennismaking met andere diciplines, en het enthousiasme waarmee zij hun werk doen
 • Dat zoveel werknemers centraal station een warm hart toedragen
 • Goede en enthousiaste begeleiding en goede opzet door diversiteit aan deelnemers
 • Frisse kijk op eigen werk door spiegel voor te houden
 • Ik vond het echt leuk om op safari te gaan!
 • Om alles wat ik heb geleerd mee te nemen naar mijn team
 • Het zet je weer op scherp en dat je kennis maakt met andere medewerkers van Rotterdam Centraal
 • De communicatie tussen alle betrokken partijen!
 • In de keuken kijken bij andere medewerkers op het station en te horen over hun problemen
 • Over de inhoud van de workshop
 • Het was leuk om zelf door het station te lopen en te kijken hoe collega's te werk gaan
 • Goede voorbeelden over hoe het net een beetje beter kan