Samenwerken met Millennials

Datum: 13 september 2018

Locatie: Accenture, Amsterdam Zuid-as

Avondvoorzitter: Daan Klever

Power, Purpose, Pleasure

Het was een avond vol interactiviteit met een groot aantal sprekers. Wat hebbend de deelnemers meegenomen van de Inspiratiesessie over, van en door Millennials?

  • Dat ze veel eisen stellen aan hun fysieke werkomgeving?
  • Dat ze na drie maanden werkervaring al promotie willen maken?
  • Dat ze het beste presteren in zelfsturende teams in een ‘fail friendly’ omgeving?
  • Dat je de generatiediversiteit juist moet opzoeken? 
  • Of dat de verschillen binnen generaties tenminste even groot zijn als tussen generaties.

Over onze sprekers