High Performing Teams

Hoe creëer en behoud je ze?

PvKO Ronde Tafel

Datum: 31 mei 2018

Locatie: Coniche, Houten

Agile zijn of agile doen? Was de triggerende rode draad door deze discussie bij Coniche in Houten. Deelnemers aan de Ronde Tafel zochten – en vonden – antwoorden over high performing zelfsturende teams, zoals: do’s en dont’s, eigenaarschap, hoe de verbinding vinden tussen het grote doel van de organisatie en de intrinsieke drijfveren van de teamleden.

Vertrouwen en psychologische veiligheid om fouten te maken, tijd die nodig is om de organisatieverandering geïnternaliseerd te krijgen, wil en commitment van het C-level, maar vooral ook de energie bij kleine groepjes mensen om de regie te pakken zijn belangrijke randvoorwaarden. Andere sleutelwoorden voor high performing zelfsturende teams zijn: Logica, Empathie en Authenticiteit!

Case vraagstuk

Er worden continu hogere prestaties van je verwacht tegen lagere budgetten! Hoe ga je daar als team / afdeling / organisatie mee om?

Het antwoord hierop was heel simpel, geef de vrijheid en verantwoordelijk aan je medewerkers. Want werknemers in een autonome werkomgeving zijn gelukkiger (6,7 vs 7,7 I&O research), gelukkige medewerkers zijn 15-31% productiever (Warwick). Met als effect dat organisaties met meer autonomie >20% meer rendement genereren dan traditionele organisaties (LRN onderzoek).