Over PVKO

Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) is de community van voor door professionals die (mede-)verantwoordelijk zijn voor klantgerichtheid binnen de eigen organisatie en/of die van anderen. Wat leden met elkaar verbindt is de passie voor customer centricity en de wil bij te dragen aan een klantgerichter Nederland door zelf het goede voorbeeld te geven… een platform om zich als professional te verrijken.

Neem gerust contact met ons op!

Communicatie@pvko.nl

Karoline Wiegerink, Directeur: 06 533 81 424

Merel de Koning, Eventmanager: 06 420 16 010

Thema's 2019

1. Nieuwe technologieën en de impact op klantgericht ondernemen

AI | Blockchain | machine learning 3.0 | Smart Hospitality | Voice Technology Innovation | Conversational Assistants en bots | de menselijke robot | Nieuwe platforms | IoT vervolg

2. Customer Experience management maturity

Journey management | hyperpersonalisatie | personas | extreme klantgerichtheid| design thinking | design a better business | wow factor | UX

3. Een klantgedreven cultuur en  organisatie

Human2human | organisatieontwikkeling |leiderschap | hoe neem je mensen mee? | employee journeys en employee experience | cultuur als strategie | agile | of niet agile |werving, selectie, retentie | life long learning

4. Onderzoek en klantfeedback management

NPS futureproof | Enquête moeheid | closed loop | multichannel | in the moment

5. Gedragsbeïnvloeding

Choice architecture | Behavioral design | Neuromarketing | gedragspsychologie | context en persuation | nudging | storytelling als emotionele verbinder

6. Marketing Automation | Omnichannel

Content driven |  Social Selling | Customer insights | 360 graden klantbeeld (data) | hoe te implementeren ook voor kleinere organisatie?

7. Special topics, trends

PVKO waarde drijvers

Kennis en inspiratie

PvKO biedt inhoudelijk krachtige maandelijkse Inspiratiesessies en kleinschalige Ronde Tafels met discussie, kennisverrijking rond actuele thema’s voor klantgerichtheidsprofessionals. Deze zijn kosteloos toegankelijk voor alle medewerkers … en er is altijd een onderwerp waar iemand een klik mee heeft … kijk maar naar de thema’s van 2019.

Netwerken met de community

Ontmoeten van en verbinden met vakgenoten;  netwerken en aanknopen en onderhouden van waardevolle businessrelaties. Gemiddeld zijn er per Inspiratiesessie zo’n 80 deelnemers. En bij Ronde Tafels kun je nog een laagje dieper kennismaken met professionals die discussiëren over klantgerichte onderwerpen.

Deelnemen en meebouwen

Breng de passie en expertise in van je eigen organisatie.  Als spreker van een event, als deelnemer / host van een Ronde Tafel of actief in een van de kerngroepen. Bepaal daarmee mede de agenda van PvKO en creëer exposure voor je organisatie bij de PvKO achterban en daarbuiten.

Met dank aan Echt Waarmaken


Dit magazine is tot stand gekomen in samenwerking met PvKO lid Echt Waarmaken. Voor de opmaak en creatie danken we in het bijzonder Jose der Kinderen van Echt Waarmaken, die vanuit alle werelddelen gewerkt heeft aan dit jaaroverzicht. Super!