VAN UITDAGING NAAR OPLOSSING

EVEN VOORSTELLEN... ONZE PROJECTLEIDER

"Vroeger wilde ik bij de politie, alles had ik erop gericht om bij de politie te gaan. En toen het eenmaal zover was en ik een eerste introductie stage deed, viel die droom in duigen. Ik was helemaal niet zo stoer en zweette peentjes bij het idee dat ik iedere avond in Amsterdam met die spanning moest omgaan. Een plan is een plan en dat is pas succesvol als je dat plan ook echt waarmaakt! Ik ben er trots op dat ik mijn plannen heb bijgesteld en nu waarde toevoeg in bedrijven en organisaties om ambities te vertalen in concrete acties. Trots als een pauw dat ik dan nu toch bij de politie terecht ben gekomen. We zijn gestart en ik heb enorm leuke mensen ontmoet en me her en der verwonderd. Dat is goed! Ik weet zeker dat we mooie stappen gaan maken."

Mireille Sikkes van echt waarmaken

"Medewerkers zijn enthousiast om vanuit de klant naar de dienstverlening te kijken."

Ben Guitoneau

Ben, Noord Holland is als pilot geselecteerd. Daar ben je vast trots op! Wat zou jij willen bereiken met het programma? "Met het programma Facilitair Zintuig wil ik bereiken dat de medewerkers van RFS gaan inzien dat zij een toegevoegde waarde hebben in de dienstverlening en dat zij het verschil kunnen maken richting de klant/gebruiker."

Hoe zijn jullie tot de keuzes voor de sprints gekomen? "De ambassadeurs hebben in de workshops 8 onderwerpen naar voren gebracht die aandacht behoeven. Daarvan hebben we er 3 uitgezocht waarvan wij denken dat die binnen heel RFS spelen en dat iedereen wel iets herkent of een mening over heeft en ook daadwerkelijk iets heeft aan de uitkomsten van de sprint."

Wat zijn de eerste reacties van de collega’s? "Ik heb een aantal medewerkers gesproken en zij zijn enthousiast over de wijze van aanpak, vooral om vanuit de klant naar je dienstverlening te kijken."

Wat verwondert jou het meeste tot nu toe? "Dat iedereen zijn steentje bijdraagt, naast zijn of haar dagelijkse werkzaamheden."

VAN UITDAGING NAAR OPLOSSING

We zien vaak complexe uitdagingen in omgevingen waarin veel mensen werken. De wirwar aan afspraken, procedures, regels en verschillende belangen maken vaak dat we weleens ons belangrijkste doel uit het oog verliezen. Zeker in een facilitair bedrijf zijn we altijd ondersteunend aan onze klant en dragen wij bij aan zijn/ haar welzijn en functioneren. Met een aantal sprints vertalen we deze complexiteit en uitdagingen in kleine bouwstenen. Wat is dan een sprint? In een team van 4-6 personen dat bestaat uit medewerkers uit verschillende onderdelen van de organisatie gaan we in een periode van 4 weken aan de slag om een uitdaging uit te werken. De uitdaging, ofwel bouwsteen wordt uitgewerkt naar een ‘werkend’ resultaat. We leveren dit op en vragen feedback aan collega’s tijdens een demo. Zo houden we iedereen betrokken bij de bouwstenen en de veranderingen die ingezet worden. Kleine stappen maken naar groots resultaat!

In een volgende uitgave gaan we dieper in op de sprints en de eerste resultaten!