WAT, WAAROM EN VOOR WIE?

Pilot Facilitair Zintuig Noord Holland

Het eerste magazine is een feit! In dit magazine delen we informatie vanuit het programma Facilitair Zintuig. Je hebt er misschien al van gehoord, maar misschien ook nog helemaal niet. We betrekken je er graag bij! Wat zegt het Facilitair Zintuig jou? Als je het over zintuigen hebt, denk je waarschijnlijk vooral aan de vijf klassiekers: horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Ik denk vooral aan deze uitspraak: “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” Met onze zintuigen creëren we allemaal onze eigen subjectieve werkelijkheid. Het facilitair bedrijf is 1 groot zintuig waar we continu geprikkeld worden. Hoe kunnen we deze prikkels nog meer vertalen naar doelgerichte acties waar wij en onze gebruikers baat bij hebben? We nemen je mee in de stappen die we gezet hebben en gaan zetten de komende periode. Heb jij feedback, suggesties of vragen? Deel ze gerust met ons.

"Mijn droom is telkens weer de verwachtingen van onze gebruikers kunnen overtreffen."

Wil je ons uitleggen Jeroen wat jij bedoelt met het Facilitair Zintuig? "Ik bedoel met Facilitair Zintuig dat een medewerker hulpverlenend is binnen en rondom de gebouwen en werkterreinen van de Politie. Naast het signaleren van versperringen in de gang, defecten aan installaties en materieel, ook bereid is om mensen te helpen en te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Dit zijn slechts voorbeelden maar er zijn legio voorbeelden te noemen waarin de facilitair medewerker het verschil kan maken. Juist dat wij bij de Politie facilitaire mensen in dienst hebben maakt dat ze meer een onderdeel zijn van de totale organisatie en op de hoogte zijn van wat er speelt."

Wat is jouw droom voor het facilitair bedrijf? "Mijn droom voor het facilitair bedrijf is dat we op een dag heldere afspraken hebben over minimale doorlooptijden voor bestellingen, storingen en meldingen waarbij de gebruikers tussentijd op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het gevraagde. En dat we daarnaast telkens weer de verwachtingen van onze gebruikers kunnen overtreffen."

Waarom heb je ervoor gekozen een pilot te doen in Noord Holland? "Ik heb gekozen om de pilot in Noord Holland te doen omdat dit team als eerste is over gegaan op de nieuwe landelijke manier van werken bij het van start gaan van de reorganisatie in 2016. Al ras bleek dat dit RFS team al gewend was aan samenwerken en in combinatie met click / call / face."

Wanneer is de pilot geslaagd? "De pilot is geslaagd als onze gebruikers aantoonbaar een positieve terugkoppeling geven over de ingezette veranderingen."

Jeroen Freijser, sectorhoofd Facility Services West