MEER INFORMATIE OVER CITY HOSPITALITY

WAAROM, WAT & HOE?

K. Wiegerink (2019) - Lector City Hospitality Hotelschool The Hague

WAAROM CITY HOSPITALITY

Als een gast een 9+ beleving ervaart in de stad, dan is het vooruitzicht dat de economische spin-off op gang zal worden gebracht en zal leiden tot toenemende sociale meerwaarde.


We weten dat een tevreden gast langer verblijft, meer spendeert, vaker terugkeert, andere mensen erover vertelt en aanspoort om ook naar die stad te gaan. Een gastvrije stad is niet alleen belangrijk voor toeristen of dagjesmensen; gastvrijheid heeft ook een positieve invloed op het leefplezier van bewoners en het zakelijk klimaat voor bedrijven en werknemers. Als je je ergens welkom voelt, dan leidt dit tot verbinding met deze plek.


Een positieve ervaring leidt tot mindshare: enthousiaste bezoekers worden fans, bewoners worden ambassadeurs en bedrijven worden belangrijke visitekaartjes van de stad. Ook een ambitie van jouw stad?

''Je houdt van een stad, niet om haar 7 of 77 attracties, doch omdat zij aan jouw speciale behoefte beantwoordt.”

- Italo Calvino

WAT IS CITY HOSPITALITY?

City Hospitality is de kunst mensen oprecht welkom te laten voelen en heten in jouw stad. Gastvrijheid wordt gezien als een zintuigelijke en subjectieve ervaring, waarbij waarnemingen bewust en onbewust onze ervaringen positief of negatief beïnvloeden. Het gaat om het managen van de stadsbeleving voor de verschillende doelgroepen in de stad en het creëren van memorabele ervaringen en betekenisvolle experiences.


Deze belevenissen in de stad komen tot stand door drie componenten 'het (welkome) product', 'de (welkome) omgeving/atmosfeer en tenslotte 'het (welkome) gedrag van mensen'. Naast dat het belangrijk is om de basis: het product en de atmosfeer op orde te hebben, is het welkome gedrag van de mensen het krachtigst. De mensen van jouw stad maken de stad en maken een verschil in de beleving! Dat is wat het inzetten van City Hospitality jouw stad uniek kan maken, het menselijke contact. Lees verder hoe het kompas voor City Hospitality van Echt Waarmaken jouw stad kan ondersteunen in het realiseren van deze ambitie!

"Echt Waarmaken ondersteunt organisaties zich aan te passen naar nieuwe klantgedreven patronen. Hierbij vinden wij de mensen in hun kracht zetten het belangrijkst.''


- Monique van den Heuvel & Mireille Sikkes van echt waarmaken, 2019

HOE TOEPASSEN?

Steden zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. We zijn terechtgekomen in een wereld van 'verblokkering', McCities en steeds meer leegstand. Vanuit de bezoekers, bewoners en het bedrijfsleven neemt de vraag naar leefbaarheid, authenticiteit, niches en service daarom juist toe. Deze doelgroepen hebben ieder andere belangen en beleven allemaal vanuit hun eigen perceptie de stad op een verschillende manier. Dit maakt het vraagstuk soms gezien als complex. Maar als het borgen slaagt, gaat de stad een waardevolle toekomst als gastvrije stad tegemoet. De stad zal economische en sociale meerwaarde ervaren als gevolg.


Hoe kan bij alle drie de doelgroepen van de stad de urgentie ontstaan om deze gastvrije ambitie echt waar te gaan maken? Hoe zorg je voor een gastvrije stad met een houdbaarheidsdatum van minstens 20, 30 of 50 jaar en zelfs meer?


Het kompas voor City Hospitality van Echt Waarmaken helpt koers aan te houden bij het implementeren en borgen van City Hospitality.


WAT IS HET KOMPAS?

Het kompas is een dynamische cyclus, waarin het niet uitmaakt of je start bij meten, weten, betrekken of doen. De onderdelen kunnen ook los van elkaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld alleen meten of betrekken. Het is wel zo dat City Hospitality het meest verankerd kan worden in het DNA van de stad als de gehele cyclus wordt doorlopen. Borgen start al tijdens de eerste stap van het implementatieproces.

BENIEUWD HOE JIJ KAN STARTEN MET CITY HOSPITALITY IN JOUW STAD?

CONTACT

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

www.echtwaarmaken.nl


e: info@echtwaarmaken.nl

t: 020-218 52 18