KOMPAS VOOR
CITY HOSPITAL
ITY


HELPT KOERS TE BEHOUDEN IN DE REIS OM CITY HOSPITALITY TE VERANKEREN IN DE STAD!
DIT MAGAZINE IS TOT STAND GEKOMEN DOOR EEN SAMENWERKING TUSSEN SANNAH VAN DER SMAN, ECHT WAARMAKEN EN

DR. KAROLINE WIEGERNK (LECTOR CITY HOSPITALITY VAN HOTESCHOOL THE HAGUE)

IK WIL..

KENNIS

HET EFFECT VAN CITY HOSPITALITY

IMPLEMENTEREN

STARTEN MET CITY HOSPITALITY

INSPIRATIE

HOE ANDERE STEDEN CITY HOSPITALITY TOEPASSEN