VERKEN IEDER ONDERDEEL VAN HET KOMPAS EN VIND ANTWOORD OP JOUW VRAAG OVER HET IMPLEMENTEREN & BORGEN VAN CITY HOSPITALITY IN JOUW STADDAD

Hoe ervaren bezoekers de gastvrijheid in onze stad?

Hoe weet je wat de gewenste situatie van de gastvrije stad is?

Hoe kunnen we bezoekers, bewoners en bedrijven trotser maken op onze stad?

Wat voor soort activiteiten helpen de gastvrije patronen in de stad bestaan?

“Als je citymarketing tot de kern terugbrengt, dan gaat het over gastheerschap: de kunst om doelgroepen het gevoel te geven dat ze in jouw gebied welkom zijn.”

- Prof.dr. Gert-Jan Hospers (2011)

Hoe aantrekkelijk vinden bewoners en bedrijven de stad?

Hoe kan je een propositie, visie en doelstellingen opstellen die het verhaal van de gastvrije stad uitdragen?

Hoe betrek je bewoners en bedrijven?

Hoe zorg je dat de 9+ beleving de norm wordt?

''We weten dat een tevreden gast langer verblijft, meer spendeert, vaker terugkeert en positief commentaar doorgeeft. Een gastvrije stad is niet alleen belangrijk voor toeristen of dagjesmensen; gastvrijheid heeft ook een positieve invloed op het leefplezier van bewoners en het zakelijk klimaat voor bedrijven en werknemers.''


- dr. Karoline Wiegerink, lectoraat City Hospitality Hotelschool The Hague

Hoe kun je City Hospitality meten?

Hoe weet je wat het gastvrije verhaal van de stad is?

Hoe kan je anderen het belang van City Hospitality laten inzien bij een evenement?

Hoe kan gastvrijheid geborgd worden in onze stad?

CONTACT

Laan van Kronenburg 14

1183 AS Amstelveen

www.echtwaarmaken.nl


e: info@echtwaarmaken.nl

t: 020-218 52 18