Benieuwd naar onze koers?

Ons waarom:
Wij geloven dat het aan de orga
nisatie is om klantbeloftes écht waar te maken. De moderne consument heeft de wereld aan zijn vingers en wil door jouw bedrijf erkend, gehoord en verrast worden. En dat iedere dag opnieuw. Daarom gaat het niet alleen om wát je levert, maar bovenal om hoé je dat doet. Medewerkers die dankzij duidelijke afspraken de ruimte hebben om van iedere klantervaring een beleving te maken, binnen een organisatie waar mensen en processen met elkaar verbonden zijn. Want wanneer beleving wordt gevoeld, gezien en ervaren, groeien we - als klant en als bedrijf.


Onze hoe
:
Wij hebben een methode ontwikkeld om klantgericht ondernemen écht te kunnen waarmaken. Om de kloof te overbruggen tussen klanten, medewerkers en MT. En bovenal: tussen zeggen en doen. Op de dynamische wereld en klant wil je anticiperen. Dat is je bestaansrecht. Onze aanpak helpt jou om het onverwachte grijpbaar te maken waardoor een langdurige klantrelatie kan groeien. Ons Kompas geeft richting en handvatten om te veranderen vanuit de klantbehoefte; van probleem tot implementatie. Daarin zetten we samen de koers en geven we medewerkers stuurkracht, zodat zij de ruimte hebben om écht klantgericht te kunnen handelen. Veranderen is een cyclisch proces, het kan altijd beter. Dat vinden niet alleen wij, maar bovenal je klant. Daarom onderzoeken wij wat jouw organisatie nodig heeft en ontwikkelen we samen een plan dat aansluit bij jouw klant, de medewerkers en de doelen van jouw organisatie. We laten complexiteit daarbij plaatsmaken voor eenvoud, zodat processen voor iedereen duidelijk zijn en ze weer in dienst staan van de
klant.


Onze wa
t:
Het belangrijkste succesingrediënt voor de toekomst? De klant. Die moet zich in ieder aspect van de klantreis klant voelen, - en dat is precies waar wij je mee helpen. Dat doen we doo
r:
te
... meten... hoe je presteert en waar de potentie zich bevindt;
te...
weten... wat er moet veranderen om klantprocessen te verbeteren en de inzichten te delen;
te...
betrekken... zodat verandering van binnenuit ontstaat en klantbeleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. Zodat iedereen gericht samenwerkt aan dat éne centrale doel;
te...
doen... door grote projecten te vertalen naar een heldere koers en concrete stappen.
Met de visie van de organisatie, input van de medewerkers en ons kompas nemen wij je mee op koers naar de klant. Wij helpen jou je organisatie zo in te richten dat medewerkers in staat gesteld worden verwachtingen van de klant te ove
rtreffen.


Onze merkwaarden:
Want wie klantbeloftes wil overtreffen zal niet alleen moeten zeggen, maar bovenal moeten doen. Daarom hebben wij onze merkwaarden omgezet in werkw
aarden.

  • Duidelijk | Van afdelingen tot doelen en van medewerkers tot management: wij creëren helderheid over afspraken en ruimte om klantgericht te kunnen handelen. Voor iedereen binnen de organisatie, voor de klant.
  • Verbindend | Wij geloven dat synergie tussen medewerkers, processen en organisatiedoelen nodig is om klantbeloftes te kunnen overtreffen.
  • Richtinggevend | Wij zijn jouw kompas om écht klantgericht te kunnen handelen.
  • Daadkrachtig | Klantbeloftes zijn er om echt waar te maken.