INTERVIEW


Gerda over de droom van de Sleutels

Waarom doen we bij de Sleutels de dingen op een bepaalde manier, en hoe zien we de toekomst voor ons? Wij interviewden Gerda over haar droom voor de toekomst van de Sleutels…

Stip op de horizon

Onze droom bij de Sleutels is dat we altijd direct en persoonlijk in contact staan met de klant en onze partners. Wij stellen de juiste vragen waardoor we iedereen zo goed mogelijk kunnen bedienen. Men kan erop vertrouwen dat wij elk contact serieus nemen en dat we altijd naar oplossingen op zoek zijn.


Het contact met grote organisaties is tegenwoordig vaak vrij anoniem. Wij willen als sociale organisatie laten zien dat het anders kan, want juist als individu ben jij belangrijk.

Hoe we dat gaan doen?

Door iedereen (of het nu een huurder of partner is) serieus te nemen en duidelijk te maken dat ze als individu gezien worden.


Een voorbeeld: onze makelaars geven tegenwoordig hun mobiele nummer aan de woningzoekende, zodat het contact altijd direct en persoonlijk is. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten zich gehoord en gezien voelen.

“Vragen stellen geeft aan dat je meedenkt over hoe het beter kan”

We zijn op de goede weg!

Het valt me op dat veel collega’s al actief meedenken over hoe het beter kan, in plaats van op de automatische piloot te blijven doen wat ze altijd deden.


Zo merken we dat, als we bij renovatieprojecten beginnen met bewoners te bevragen over hun woon wensen, we veel directer kunnen voorzien in bewoners/klant behoeftes.

Tot nu toe is Gerda in ieder geval al heel trots dat de Sleutels gezien wordt als een betrokken organisatie met verstand van zaken waar klanten gemakkelijk mee in contact komen.


Zulke positieve feedback geeft weer een extra boost om door te werken naar onze droom om een toegankelijke, open en transparante woningaanbieder te zijn.